Stenografi

Stenografi - från grekiskans stenos (trång) och grafein (skriva), alltså ihopträngd skrift eller kompakt skrift - är en skrivmetod för att kunna anteckna med hög hastighet. - Wikipedia

Stenografi består alltså att speciella tecken. Dessa byggs på ett alfabet där tecknen har utformats för att vara särskilt snabbskrivna samt för att kunna bindas samman. 

Det finns idag flera olika stenogragisystem, varav Melins system är det som används i Sverige. 

Stenografi är vanligt att det används när det ska protokollföras saker och det krävs att man skriver ner en massa saker som sägs. 

25 Apr 2020