Öva upp ditt skrivande

Oavsett vad det är som ska skrivas, så är det så att för att bli bra på det, så gäller det att öva upp sig. Det gör man bäst genom att skriva och skriva om. Även att läsa andras texter är ett sätt att öva på. 

Hur man bör göra för att bli en vassare skribent beror naturligtvis mycket på vad det är som man vill skriva. Det är ju så att olika ämnen kräver att man besitter olika färdigheter. Ska du skriva akademiskt är det bra att utbilda dig inom det området. Det är då bra att ha jupa sakkunskaper och god analytisk förmåga samt kritiskt tänkande. För att kunna skriva skönlitterärt gäller det att hysa tilltro till sin föreställningsförmåga och hitta sätt att stimulera den.

Oavsett vad duhar för ambition med ditt skrivandet så finns det olika många vägar du kan gå för att bli bättre på det. Att själv läsa mycket och att lära dig att läsa dina egna texter kritiskt är en av nycklarna till att bli bättre. Att ta hjälp av andra läsare är också viktigt, oavsett om det sker i organiserad form på en kurs eller informellt med hjälp av vänner.

23 Oct 2019